MARK DAVID JURY
Born: 1970

England, Devon, Exeter, Whipton & Barton, Whipton & Barton - EX1 3