PETER E BARKER HOMEK
Born: 1961

4 STOKENCHURCH STREET, LONDON