DOUGLAS JAMIESON ADIE
Born: 1941

England, Oxfordshire, Vale of White Horse, Sutton Courtenay and Appleford, Sutton Courtenay and Appleford - OX14 4