DAVID FRANCIS SHARP
Born: 1927

England, Kent, Shepway, Folkestone Sandgate, Folkestone Sandgate - CT20 3