YANLAI WEI
Born: 1987

NO. 9, WULIXIA, SHEZHOU VILLAGE LIAOTANG TOWN, ANF, JI'AN CITY, JIANGXI PROVINCE