YONEKATSU SEKI
Born: 1942

1-14-4 MIYAZONO NAGAREYAMA, CHIBA-KEN