flixens.com

Free source of information about UK company directors

YUXIA WANG - Company Director Check

We found 1 company director with name YUXIA WANG.

YUXIA WANG
Born: 1972

NO.82,XINCHANG ROAD, CHANGLE,WEIFANG, SHANDONG

Map + Streetview
company status occupation since to
YUANHUA INTERNATIONAL TRADING LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2007-06-25 2011-02-01

YUXIA WANG
Born: 1971

134 THE SANDLINGS WOOD GREEN,, LONDON

Map + Streetview
company status occupation since to
DST CHINESE MEDICAL LTD CURRENT DIRECTOR 2012-05-28 Now

YUXIA WANG
Born: 1969

109-2-502, LINYUANWEI,JINGHE STREET HUNCHUN CITY,, JILIN PROVINCE

Map + Streetview
company status occupation since to
GREAT FOREST DEVELOPMENT LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2006-06-12 2009-09-15