flixens.com

Free source of information about UK company directors

YUN JIAN SUN - Company Director Check

We found 1 company director with name YUN JIAN SUN.

YUN JIAN SUN
Born: 1953

NO 20 CHUNYUAN ROAD FANCHENG, XIANGFAN

Map + Streetview
company status occupation since to
UK SUN BIOTECH INT'L LTD. DISSOLVE DIRECTOR 2012-06-08 2013-05-13