flixens.com

Free source of information about UK company directors

SHUHAI LIU - Company Director Check

We found 1 company director with name SHUHAI LIU.

SHUHAI LIU
Born: 1964

RM 1126 BUILDING B BAILANG YUAN NO36 FUXING RD JIA XICHENG DISTRICT, BEIJING

Map + Streetview
company status occupation since to
BEIJING CHOICE LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2007-10-26 2012-01-31
UK MMEDTECH LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2007-10-11 2011-01-11