flixens.com

Free source of information about UK company directors

JUNQUAN XU - Company Director Check

We found 1 company director with name JUNQUAN XU.

JUNQUAN XU
Born: 1976

RMA 19/F A BUILDING YAOJIANG INTERNATIONAL BUILDING, NO.100 MOGANSHAN ROAD HANGZHOU

Map + Streetview
company status occupation since to
NEWLAND INTERNATIONAL TRADE LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2008-02-08 2013-06-11