flixens.com

Free source of information about UK company directors

GANG ZHOU - Company Director Check

We found 1 company director with name GANG ZHOU.

GANG ZHOU
Born: 1962

A313 JINGANG MANSION NO 59 XIANGNONGSHI STREET, CHENGDU

Map + Streetview
company status occupation since to
UK OUTEIS OUTDOORS EQUIPMENT LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2006-03-21 2012-11-27

GANG ZHOU
Born: 1958

ROOM1-509 NO 254 EAST ZHONGSHAN ROAD, ZHENGJIANG JIANGSU

Map + Streetview
company status occupation since to
HONGKONG REACHORLD INDUSTRIAL LIMITED DISSOLVE MERCHANT 2008-01-28 2010-03-30

GANG ZHOU

165 OVINGTON GROVE, NEWCASTLE UPON TYNE

Map + Streetview
company status occupation since to
GETA LIMITED DISSOLVE 2007-04-11 2009-03-24