flixens.com

Free source of information about UK company directors

CHANGZHENG ZHOU - Company Director Check

We found 2 company directors with name CHANGZHENG ZHOU.

CHANGZHENG ZHOU
Born: 1985

GROUP 6 ZHANGJIANG VILLAGE DONGSHAN BANSHICHU, XIANGXIANG CITY

Map + Streetview
company status occupation since to
CHANG JI TECHNOLOGY CO., LTD. CURRENT DIRECTOR 2015-01-28 Now

CHANGZHENG ZHOU
Born: 1965

ROOM 402 NO 11 YUSHUNYAYUAN GULOU DISTRICT, NANJING CITY

Map + Streetview
company status occupation since to
NANJING GREEN CO., LTD CURRENT DIRECTOR 2011-05-05 Now